Disclaimer - Muziekhandel Oudenaarde

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de dagelijkse aandacht die wij aan de inhoud van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze sites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typfouten. We geven met andere woorden geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, beschikbaarheid, productinformatie en productspecificaties.

De informatie op deze website wordt frequent aangevuld en aangepast en kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze toestemming.

Op alle artikelen en prijzen vermeld op onze sites geldt dat prijs- en modelwijzigingen onder voorbehoud zijn en dit zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen gelden voor orders met directe uitlevering. Artikelen die niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen tegen een afwijkende prijs worden geleverd. Door bijvoorbeeld dollar-schommelingen of prijswijzigingen van de fabrikanten zien onze leveranciers zich genoodzaakt deze prijsverschillen aan ons door te rekenen, zodat ook wij de prijzen moeten aanpassen. De consument heeft wel het recht om die levering tegen een hogere prijs niet te aanvaarden. We zijn niet verplicht een order tegen een eerder gepubliceerde prijs uit te leveren.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

©2019 - site powered by logo inflecto
There are no log entries.
Time Query
0.34ms
select * from `redirects` where `van` like 'http://www.muziekhandeloudenaarde.be/nl/disclaimer.html'
0.39ms
select * from `pages` where `slug1` = 'disclaimer' limit 1
0.28ms
select * from `pages` where `pages`.`issubpageof` in ('39') order by `pageorder` asc
0.18ms
select * from `pages` where `pages`.`id` in ('37')
0.13ms
select `id` from `pages` where `pagevisibility` = '1' and `idMenu` = '6' limit 1
0.14ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id`, `issubpageof` from `pages` where `pagevisibility` = '1' and `status` = '0' and `issubpageof` = '114' order by `pageorder` asc
0.25ms
select * from `prdmedia` where `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' and `prdmedia`.`idPages` in ('115', '120', '117', '116', '121', '119', '122', '118')
0.13ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id` from `pages` where `idMenu` = '1' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.14ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '22' limit 1
0.11ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '23' limit 1
0.15ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
0.13ms
select * from `ecom_settings` where `id` = '41' limit 1
0.24ms
select `waarde`, `key` from `ecom_settings` where `key` in ('mollie_redirect_url', 'mollie_webhook_url')
0.18ms
select `id` from `pages` where `pagevisibility` = '1' and `idMenu` = '6' limit 1
0.18ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id`, `issubpageof` from `pages` where `pagevisibility` = '1' and `status` = '0' and `issubpageof` = '114' order by `pageorder` asc
0.25ms
select * from `prdmedia` where `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' and `prdmedia`.`idPages` in ('115', '120', '117', '116', '121', '119', '122', '118')
0.13ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id` from `pages` where `idMenu` = '1' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.11ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id` from `pages` where `idMenu` = '1' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.14ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
1.39ms
select * from `ecom_labels`
0.38ms
select * from `ecom_client_labels`
0.19ms
select * from `pages` where `pages`.`id` = '0' limit 1
0.13ms
select `id` from `pages` where `pagevisibility` = '1' and `idMenu` = '6' limit 1
0.14ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id`, `issubpageof` from `pages` where `pagevisibility` = '1' and `status` = '0' and `issubpageof` = '114' order by `pageorder` asc
0.24ms
select * from `prdmedia` where `MEDIA_TYPE` = 'I' and `MEDIA_STD` = '1' and `prdmedia`.`idPages` in ('115', '120', '117', '116', '121', '119', '122', '118')
0.13ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id` from `pages` where `idMenu` = '1' and `pagevisibility` = '1' order by `pageorder` asc
0.13ms
select `pagenamelang1`, `slug1`, `id`, `issubpageof` from `pages` where `pagevisibility` = '1' and `status` = '0' and `issubpageof` = '0' order by `pageorder` asc
0.12ms
select * from `ecom_winkels` limit 1
Name Running Time (ms)
application
49.5391ms
 
File Size
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/public/index.php
1.96 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/bootstrap/autoload.php
2.40 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/autoload.php
183 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/composer/autoload_real.php
2.28 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/composer/ClassLoader.php
12.17 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/composer/autoload_static.php
40.29 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php
4.29 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/swift_required.php
745 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/swiftmailer/swiftmailer/lib/classes/Swift.php
2.06 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/ircmaxell/password-compat/lib/password.php
12.14 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/ezyang/htmlpurifier/library/HTMLPurifier.composer.php
91 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/helpers.php
17.60 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/patchwork/utf8/class/Patchwork/Utf8/Bootup.php
7.38 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ClassLoader.php
2.22 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/bootstrap/start.php
2.33 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/Application.php
19.60 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Container/Container.php
13.43 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-kernel/Symfony/Component/HttpKernel/HttpKernelInterface.php
1.29 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ResponsePreparerInterface.php
275 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Request.php
9.40 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Request.php
55.38 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ParameterBag.php
7.63 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/FileBag.php
3.82 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ServerBag.php
4.14 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/HeaderBag.php
8.51 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionServiceProvider.php
4.25 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/ServiceProvider.php
4.98 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeader.php
3.52 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/AcceptHeaderItem.php
4.80 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/RoutingServiceProvider.php
1.99 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/EventServiceProvider.php
352 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Str.php
7.46 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/bootstrap/paths.php
1.71 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/start.php
7.97 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Facade.php
4.34 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/Repository.php
8.78 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/NamespacedItemResolver.php
2.87 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/FileLoader.php
5.87 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Config/LoaderInterface.php
1.06 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php
8.05 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/Handler.php
8.68 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/debug/Symfony/Component/Debug/ExceptionHandler.php
12.81 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/config/app.php
7.69 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/SymfonyDisplayer.php
708 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/ExceptionDisplayerInterface.php
240 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Exception/WhoopsDisplayer.php
936 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Run.php
6.93 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/PrettyPageHandler.php
9.90 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/Handler.php
1.65 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/filp/whoops/src/Whoops/Handler/HandlerInterface.php
670 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/AliasLoader.php
2.64 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Foundation/ProviderRepository.php
4.88 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieServiceProvider.php
835 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseServiceProvider.php
1.25 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/EncryptionServiceProvider.php
384 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/FilesystemServiceProvider.php
340 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionServiceProvider.php
3.98 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewServiceProvider.php
4.92 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Workbench/WorkbenchServiceProvider.php
923 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Events/Dispatcher.php
6.88 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/ProfilerServiceProvider.php
4.27 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Router.php
39.49 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCollection.php
6.78 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/intervention/image/src/Intervention/Image/ImageServiceProvider.php
3.37 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/intervention/imagecache/src/Intervention/Image/ImageCache.php
5.83 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/intervention/imagecache/src/config/imagecache.php
1.91 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/lib/Inflecto/ServiceProviders/InflectoServiceProvider.php
468 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Model.php
59.04 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/ArrayableInterface.php
175 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/JsonableInterface.php
229 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/DatabaseManager.php
5.97 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionResolverInterface.php
501 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectionFactory.php
2.93 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/config/session.php
3.93 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Route.php
10.90 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Route.php
14.86 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/SessionManager.php
4.84 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Manager.php
2.66 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/NativeFileSessionHandler.php
1.76 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Handler/NativeSessionHandler.php
548 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Session/Store.php
4.28 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Session.php
5.29 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionInterface.php
4.27 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/NativeSessionStorage.php
12.87 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/SessionStorageInterface.php
4.03 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/MetadataBag.php
3.28 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/SessionBagInterface.php
884 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/SessionHandlerProxy.php
1.92 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Storage/Proxy/AbstractProxy.php
2.92 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBag.php
2.93 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Attribute/AttributeBagInterface.php
1.48 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBag.php
3.06 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Session/Flash/FlashBagInterface.php
1.91 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineResolver.php
841 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/config/view.php
905 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/FileViewFinder.php
4.26 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/ViewFinderInterface.php
676 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Environment.php
13.58 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/MessageBag.php
5.73 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/MessageProviderInterface.php
228 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/routes.php
21.62 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Route.php
702 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Request.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/View.php
232 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/filters.php
3.83 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/App.php
230 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/Redirects.php
245 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Builder.php
19.01 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/config/database.php
3.33 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/storage/settings.php
377 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/MySqlConnector.php
1.88 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/Connector.php
1.35 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connectors/ConnectorInterface.php
218 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/MySqlConnection.php
1.20 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Connection.php
19.31 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/ConnectionInterface.php
1.39 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/MySqlGrammar.php
723 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Grammars/Grammar.php
16.12 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Grammar.php
3.51 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Processors/Processor.php
822 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Query/Builder.php
39.18 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/config/config.php
1.34 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Profiler.php
4.79 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerAwareInterface.php
297 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/Logger.php
1.82 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/AbstractLogger.php
3.02 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/psr/log/Psr/Log/LoggerInterface.php
2.97 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/src/Profiler/Logger/ProfilerLoggerInterface.php
517 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Collection.php
2.21 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Collection.php
9.98 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RequestContext.php
6.71 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Matcher/UrlMatcher.php
5.83 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Matcher/UrlMatcherInterface.php
1.23 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RequestContextAwareInterface.php
615 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompiler.php
9.84 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/RouteCompilerInterface.php
830 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/CompiledRoute.php
4.16 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Session.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/lib/Inflecto/Facades/Inflecto.php
276 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/lib/Inflecto/Inflecto.php
25.37 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/controllers/FrontEndPageController.php
89.89 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/controllers/BaseController.php
255 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controllers/Controller.php
7.49 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/ControllerServiceProvider.php
1.71 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/Controllers/FilterParser.php
2.03 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/CMS.php
5.33 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/BaseModel.php
145 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/Relation.php
5.55 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasMany.php
949 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasOneOrMany.php
5.89 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/BelongsTo.php
5.37 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/View.php
5.88 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Contracts/RenderableInterface.php
188 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/BladeCompiler.php
9.83 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/Compiler.php
1.41 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Compilers/CompilerInterface.php
497 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/CompilerEngine.php
1.30 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/PhpEngine.php
1.13 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/View/Engines/EngineInterface.php
254 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Http/Response.php
2.47 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/Response.php
31.18 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/http-foundation/Symfony/Component/HttpFoundation/ResponseHeaderBag.php
8.46 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/Media.php
4.13 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Database/Eloquent/Relations/HasOne.php
922 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/9d5f8044556424a2e66a470a94d19a5a
7.43 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Config.php
236 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/config/applicatie.php
1.55 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/Setting.php
938 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/Winkel.php
2.28 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Auth.php
232 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthServiceProvider.php
889 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/AuthManager.php
2.54 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/config/auth.php
1.89 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/EloquentUserProvider.php
2.74 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/UserProviderInterface.php
1.17 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HashServiceProvider.php
596 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/BcryptHasher.php
1.28 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Hashing/HasherInterface.php
715 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Auth/Guard.php
14.31 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Cookie/CookieJar.php
4.88 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Encryption/Encrypter.php
5.47 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/0ce82f2d952f9a1112e8f32215033e69
6.23 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/public/assets/plugin/mobiledetect/Mobile_Detect.php
76.68 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/ac114af5ac06a7c4d8591231e0cc52d7
1.65 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/URL.php
230 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Routing/UrlGenerator.php
7.66 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/UrlGenerator.php
12.51 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/UrlGeneratorInterface.php
3.53 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/routing/Symfony/Component/Routing/Generator/ConfigurableRequirementsInterface.php
2.21 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/e80717d64af73206947a5e0f7f58ee4e
4.17 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Support/Facades/Lang.php
238 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/TranslationServiceProvider.php
1.29 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/FileLoader.php
1.98 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/LoaderInterface.php
471 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Translation/Translator.php
6.87 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/symfony/translation/Symfony/Component/Translation/TranslatorInterface.php
2.00 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/lang/nl/lbl.php
423 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/Label.php
990 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/app/models/ClientLabel.php
1003 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/0e2e1bd8196f0ae1946e527bf98997c1
8.13 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/d8dfaf9533c09cfff4d527983c5a1088
35 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/f7cc25030bc97982c116259b013a7c83
2.10 kB
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/bc0ad4f7d0d2d22822e8c7a155724019
306 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/frontend/app/storage/views/8d9f8553b8185b8d493e176d9b838f29
263 bytes
 
/var/www/vhosts/muziekhandeloudenaarde.be/httpdocs/vendor/loic-sharma/profiler/views/profiler.php
3.73 kB