Disclaimer - Muziekhandel Oudenaarde

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de dagelijkse aandacht die wij aan de inhoud van onze websites besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze sites wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typfouten. We geven met andere woorden geen garantie, impliciet noch expliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie, met inbegrip van prijs, beschikbaarheid, productinformatie en productspecificaties.

De informatie op deze website wordt frequent aangevuld en aangepast en kan ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door ons worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder onze toestemming.

Op alle artikelen en prijzen vermeld op onze sites geldt dat prijs- en modelwijzigingen onder voorbehoud zijn en dit zolang de voorraad strekt. De opgegeven prijzen gelden voor orders met directe uitlevering. Artikelen die niet uit voorraad leverbaar zijn kunnen tegen een afwijkende prijs worden geleverd. Door bijvoorbeeld dollar-schommelingen of prijswijzigingen van de fabrikanten zien onze leveranciers zich genoodzaakt deze prijsverschillen aan ons door te rekenen, zodat ook wij de prijzen moeten aanpassen. De consument heeft wel het recht om die levering tegen een hogere prijs niet te aanvaarden. We zijn niet verplicht een order tegen een eerder gepubliceerde prijs uit te leveren.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

©2022 - site powered by logo inflecto